Category Archives: Video/Animation

נילס מצטרף למאבק נגד פיטום אווזים

 פיטום אווזים לא בצלחת שלי זהו הקמפיין האחרון במחאה נגד תהליך הברברי של פיטום אווזים,  לפני כשמונה שנים הכנתי מין אנימציה-מצגת עבור יומן חייתי -עמוד הפייסבוק  מאוד מומלץ)

עיקרה של המצגת היה הירתמותו של נילס הולגרסון למאבק בתעשיית פיטום האווזים
האנימציה בסוף לא פורסמה מכיוון שבאותה עת היה נראה כי הנושא סגור ובישראל הוא אינו חוקי.
לצערי, עכשיו מנסים כל מיני גורמים אינטרסנטיים למצוא איזושהיא פירצה בחוק שתתיר השבתו של המאכל האכזרי לישראל

אני מרגיש שעתה זה זמן טוב לשחרר את האינימציה בתקווה שאכן פיטום אווזים יאסר באופו הרמטי

מדובר בתעשייה שמבוססת על התאכזרות נוראית למען בצע כסף

וראוי שתמוגר מן העולם

פיטום אווזים לא בצלחת שלי
פיטום אווזים לא בצלחת שלי

גם בשנת 2013 אנחנו נאבקים יחד לאיסור פיטום האווזים בישראל
פיטום אווזים, לא בצלחת שלי

 >>תזכורת לסדרה מופלאה

>>תזכורת לסצנת הסיום הנפלאה

Memorial Day / יום הזיכרון

משום מה חשבתי שכדאי שאני אלך לים אתמול בערב, אז הלכתי ונכנסתי למים וחיכיתי לצפירה וקצת בכיתי ושחיתי והיה לי קר והיה לי עצוב ובאיזה שהוא רגע חשבתי שראיתי משהו ודיברתי ושתקתי וחיכיתי ודיברתי על עצמי ולא רק, גם אלייך.

ואז היתה הצפירה, ואני מנסה להחזיק את עצמי לא ליפול אולי בעצם כן ולנסות לעמוד והגלים מכים בי ואני פשוט רוצה לישון לברוח להיות איתך והגלים מכים בי וקר לי וחם לי ואני מוצף..

וכל כך כל כך מתגעגע לשמוע אותך קורא לי, חובבי חובבי הכל יהיה בסדר אל תדאג

אז כן דמעות מציפות אותי עכשיו וכן אני בעבודה אז אני צריך להתאפק אבל אתה כל כך חסר לי כל כך חסר לי החיבוק ממך הנשיקה, אתה חסר לי.

אתה הרגעת אותי תמיד עזרת ותמכת בי תמיד כל הזמן בכל שעה בכל יום, אבא אני מתגעגע המון.

[נכתב ביום הזיכרון תשס”ו 2006]