תמבל

תמבל

את זה,  זה זה החום. היא הצביעה לעבר המדף העליון בו היו מונחים זה לצד זה בכפיפה משפחת תיקי עור…

Pelican migration in Israel

Pelican migration in Israel

Watching the pelicans migrate by the tens is very intense experience focusing in those amazing animals isolated everything else. it’s…

Winter 2012

Winter 2012

Walking this morning with my cam in Gan Meir, in Tel Aviv and capture some winter moments also- support this…

A Family

A Family

A mother chicken and her children chicks

Brotherhood

Brotherhood

Brotherhood along the annapurna circuit trek